En Temel Kurallar

 • Her satırda sadece bir cümle (statement) yaz.
 • Uzun satırları birkaç satıra yayıp yatay scrolla ihtiyaç kalmamasını sağla.
 • Mekanı rahat kullanarak okunabilirliği artır.
 • Blokları mümkünse “ { } ” ile değil boş satır ile ayır.
 • Karışıklığı önlemek için parantez kullan .
float rs = a + ++b * c/a *b;
float rs = a + (++b) * ((c / a) * b); 
 • Zincirleme üye erişimi ile birlikte ifade yazma, her ifadede bir üyeye eriş.
Customer.getCompany( ) .getAdress( ) .getStreet( );
Company company = costumer.getCompany ( );
Address address = company.getAdress( );
Street street = adress.getStreet( );

Genel isimlendirme kuralları

 • Daima ingilizce isimler kullan.
 • Anlamlı isimler kullan

Örn : addedValueTaxRate

 • Kısaltmalarda büyük harfler kullan

hTTPSession ,  TCPIConnection   

httpSession , TcpIpConnection

 1. Okumayı zorlaştıran kısaltmalardan kaçının.
 2. Tanıdık isimler kullan. Aynı şeyler için her yerde aynı isim kullan.
 3. İsimlendirmede daima “ Camel Case ” yaklaşımını kullan , alt çizgiden “ _ ” uzak dur.

Camel Case ‘ in iki türü vardır, her ismin baş harfinin büyük olduğu Upper Camel Case (UCC) ile sadece ilk kelimenin ilk harfinin küçük, sonrasının UCC olarak devam ettiği Lower Camel Case (LCC).

Örn;    

StudentInformation is UCC
getAllStudent () is LCC
studentAdress is LCC

Paket isimlendirme kuralları

 • Paket isimlerine internet alan adınızı tersinden yazarak başla.
tr.com.selfsoft , org.javaturk
 • Paketlerini küçük harfle yaz ve tek ve tekil isimler ver.
tr.com.selfsoft.atm.domains

Tip isimlendirme kuralları

 • Sınıf, arayüz, enumarition gibi tiplerin adlandırılırken isim kullan ve UCC yaz.
Account , StudentInfermation
 • Arayüzleri adlandırırken daima isim ya da sıfat kullan UCC yaz.
Payable , ActionListener
 • Bir konuyla ilgili özellikleri, sabitleri ya da metotları bir araya getiren tiplere çoğul isimler ver.

Değişken isimlendirme kuralları

 • Değişken adlandırmalarında isim kullan ve daima LCC yaz.
 • Count , firstName, taxRate
 • Boolean değişken isimleride “ is ” ve “ are ” kullanma.
 • Married , tankFilled, seatBooked

Eğer boolean değişken sahip olma durumunu gösteriyorsa ismin sonuna “Installed” gibi

Bir son ek getirilebilir.

 • gasTankSensorInstalled, radioInstalled
 • Özellikler için (properties) için daima JavaBean (bean) gösterimi kullan .Tüm değişkenlere “private”

(kalıtım durumunda “protected”) tanımlanır ve bunlara LCC olarak yazılmış set/get ile ulaşılır.

private String name;
public String getName ( ){	return name;
}
public void setName(String name){	this.name = name;
}

Boolean değişkeni için getter olarak “is” ön eki metot kullanılır.

private boolean deceased = false;
public boolean isDetected ( ){	return deceased;
}
public void setDeceased (boolean deceased) {	this.deceased = deceased;
}
 • Camel Case yaklaşımının tek istisnası olarak sabitlerde (public , static ve final) araları alt çizgi “_” ile ayrılmış büyük harfli kelimeler kullan.
 • public static final double ADDED_VALUE_TAX = 0.18,  

Metot isimlendirme kuralları

 • Metot isimlerinde daima emir kipi kullan ve LCC yaz.
calculateTax ( ) ,findOwnerOfAccount ( )

Slack Kanalımın Linki;

https://join.slack.com/t/javadevelopercorp58/shared_invite/enQtODM3NzU5NDMzMjA1LWQ1YjFlZGE5MTI0ZDNjZDdlNGE4ZDE4NmM0NTBiODJlMTJiYmZjMjJiZTY3NzI0MTc5ZjJhZmQxN2MyMTlmYjU

Daha fazla konu içeriği ve çeşitliliği istiyorsanız slack kanalımı takip edebilirsiniz.


Responses

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir