Loading...

Spring Data Repository ile bir rest api olarak göstererek mikro servis oluştururken kodlama zamanından tasarruf edebilirsiniz.Spring Data Rest otomatik olarak rest endpointlere hateoas özelliği ekler.